Melding Openbare Ruimte
U bevindt zich hier: Nieuws » Nieuwsbericht lezen
Niet ingelogd

Persbericht opening Venenweg en pm light

01-12-2011

Start van het "parkmanagement light" op bedrijventerrein "De Weeren"

- en   -

Officiële opening van het nieuwe gedeelte Venenweg naar De Heining.

Op 2 december a.s. gaat de revitalisering van het bedrijventerrein "De Weeren" in Zwanenburg de laatste fase in. Het betekent voor de ondernemers op dit bedrijventerrein een lang gewenste stap voorwaarts. Ook heeft de Gemeente heeft samen met de Parkmanagement vereniging "De Weeren" een initiatief van het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) en Park Facility Partners (P|fP) opgepakt  om op een eenvoudige, andere doch professionele manier parkmanagement in te voeren op het bedrijventerrein. Héél professioneel  en toch heel betaalbaar.

Een andere innovatie wijze van parkmanagement invoering is wenselijk daar de praktijk heeft uitgewezen dat het inhuren van een meer regulier kwalitatief verantwoord volledig parkmanagement op kleinere bedrijventerreinen in de meeste gevallen moeizaam is op te starten en financieel niet haalbaar is.

Een bekende oorzaak van dit mislukken is het gevolg van z.g. "freeriders". Dit zijn bedrijven die geen lid willen worden en niet willen meebetalen aan een parkmanagement organisatie, waardoor de contributie inkomsten te beperkt zijn. Een andere factor van het geheel of gedeeltelijk mislukken van een parkmanagement vereniging op kleine bedrijventerreinen is dat de bestuurders vrijwel altijd vrijwilligers zijn. Het zijn immers ondernemers die in eerste instantie hun eigen bedrijf moeten runnen en daardoor vaak te weinig tijd over hebben om een effectief parkmanagement te kunnen uitvoeren. Er is bijv. geen tijd om intensief aan ledenwerving te doen. Hier staat tegenover dat het inhuren van een professionele parkmanager de kwaliteit een bedrijven terrein ten goede komt, het terrein verduurzaamd, schaalvoordelen worden bewerkstelligd en de benodigde continuïteit wordt gewaarborgd.

De ondernemers op het bedrijventerrein "De Weeren" zijn zeer ingenomen met het nieuwe concept. 'Het Parkmanagement light’. Dit omdat het hier een ingroeimodel betreft. De kosten en werkzaamheden van de parkmanager worden omgeslagen over vijf kleine bedrijventerreinen in de regio. Ondernemers kunnen als het ware het nut op een laagdrempelige manier ervaren en geleidelijk meer diensten afnemen. Ook andere gemeenten zien kansen in dit concept. De gemeente Diemen en Ouder Amstel zullen vanaf 1 januari 2012 instappen en daarna zullen Aalsmeer en Uithoorn volgen. Wij bijten dus in de Haarlemmermeer de spits af. De gemeente Haarlemmermeer is zeer enthousiast over dit concept en wil de slagingskans vergroten door deze bij wijze van proef drie jaar financieel te ondersteunen. Een felicitatie waard!

Aan de vereniging parkmanagement "De Weeren" de taak om met deze steun in de rug de vereniging verder te laten groeien en met de gespaarde middelen o.a. een collectief camera bewakingssysteem te realiseren. Wethouder EZ, Arthur van Dijk  luidt op 2 december a.s. de start van het Parkmanagement light in tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Silverstone Karting op de Weerenweg 21-23 te Zwanenburg. Aanvang om 16.00 u.

Tijdens de bijeenkomst zal dhr. Van Dijk tevens worden uitgenodigd om de onlangs gereed gekomen verlenging van de Venenweg met aansluiting naar De Heining op het bedrijventerrein officieel te openen. Mede dankzij zijn volhoudendheid en die van het projectbureau van de Gemeente is dit stuk weg uiteindelijk toch gerealiseerd. Maar ook de inspanning van een aantal ondernemers op het bedrijventerrein mag zeker niet onvermeld blijven. Een pluim voor iedereen!

Het stuk Venenweg is tot stand gekomen dankzij een publiek private samenwerking, redelijk uniek dus en het resultaat mag er zijn. Het betekent een belangrijke verbetering van de verkeerscirculatie op "De Weeren", vooral voor het vrachtverkeer. Door de opening van deze verbinding kan er nu samen met rayonbeheer verder worden gewerkt aan een goed verkeerscirculatieplan op het bedrijventerrein.

Voor informatie over dit persbericht kunt u bellen met Paul Kok 06-53350587.

Terug naar overzicht